Питейната вода

 

        Свикнали сме да гледаме на водата като на даденост. Пускаме чешмата и от нея тече чиста питейна вода в изобилие и дори не се замисляме, че някъде по света има хора, които изпитват недостиг и за тях всяка капка  е от огромно значение.

Всъщност защо да се притесняваме когато като погледнем  Глобуса, който често краси бюрото ни, само 1/3 от планетата ни всъщност е суша, а останалото е вода….. Колко много вода!!!

    А защо тогава непрекъснато се говори, че има недостиг  и ще дойде ден, в който ще стане по-ценна и скъпа от златото? Отговорът е съвсем простичък: Само 3 процента от водата на Земята е годна за пиене, а за да оцелее човечеството има нужда от чиста питейна вода. Същевременно с развитието на индустрията през последните десетилетия, голяма част от източниците на чиста сладка вода са сериозно замърсени.

    Проучвания през последните години показват, че повечето от най-важните реки на планетата са засегнати, а това може да доведе до сериозно задълбочаване на водната криза  и да се отрази на живота на милиарди хора. Между тези реки са р. Дунав, р. Рио Гранде, р. Ганг, р. Меконг, р. Яндзъ, р. Нил и др.

    Именно тези обезпокояващи сигнали станаха причина за създаването на Водна директива от Европейският съюз, чрез която се урежда законово опазването на всички водни ресурси.

    Според тази директива опазването на водните източници и качественото им и количествено подобряване е задължително, а целта е до 2027 година статусът им да бъде подобрен до степен – „добър“.  Като основен приоритет за постигането на тази цел се поставя прекратяване на замърсяването на водните източници и опазване чистотата на водата в тях с качествено и правилно управление на водите. Всяка държава има свой план за управление на речните басейни, който подробно описва всяка стъпка и действие за постигане на подобряване качеството на водите и недопускане на замърсяването им от промишлеността, селското стопанство или с битови отпадъчни води. Строят се нови и се модернизират вече построени пречиствателни станции със съвременни технологии.

  С какво ние допринасяме за опазване на околната среда и водите?

 

      Всички препарати, с които работи автомивка Експрес са биоразградими за кратък период от време. Основните ни консумативи са водата и електричеството. За да консумираме, колкото се може по-малко питейна вода, имаме резервоари с около 100 куб.м. рециклирана вода , която събираме и пречистваме! Всички лампи са енергоспестяващи. Стараем се да събираме разделно отпадъците, но не винаги това ни се отдава - ту имаме контейнери за разделно събиране, ту нямаме. Обектът е така ситуиран, че през лятото да не грее пряко  слънце в помещенията, за да не се натоварват излишно охладителните  уреди, а зимата напротив - да грее и така да затопля помещенията и да облекчава работата на отоплителните уреди.

    Целта е възможно в най-кратки срокове  да се преустанови всякакво замърсяване на водните източници, независимо дали става въпрос за реки, езера или подпочвени води.

    Малко хора са чували за съществуването на термина „воден отпечатък“, но той съществува и е сериозна мерна единица за разходването на вода при всяка определена дейност, производство на единица продукт или дори държава. Този воден отпечатък за съжаление расте, а това опасно намалява количеството на чиста вода на планетата.

    Време е да се научим и да пестим водата, което за сега ни се струва доста трудно поради непрекъснатото увеличаване стандарта на живот на човека и потребностите му за вода.

       Какво може да направи индивидуално всеки от нас, за да допринесе за опазването на водата?

  1. Да поддържаме крановете на чешмите у дома в изправност – една капеща чешма харчи над  70 л. вода дневно.

  2. Да не изхвърляме отпадъци в тоалетната, защото всяко пускане на водата е 5-6 литра вода и да сменим старото казанче с ново по-икономично.

  3. Да използваме душ, когато се къпем, а не вана.

  4. Да използваме смесители с аератори, които смесват водата с въздух и значително намаляват разхода.

  5. Нека препаратите, с които почистваме у дома да са екологични, защото освен, че не замърсяваме сериозно водата, която ползваме, запазваме и своето здраве.

  6. Ако обичаме студена вода, вместо да източваме чешмата, може просто да държим бутилка вода в хладилника.

  7. Да използваме съдомиална машина и то само, когато я напълним. Така ще спестим 8-10 пъти повече вода, отколкото, ако стоим прави до мивката с куп чаши и чинии.

  8. Нека не поливаме растенията в двора си никога с чиста питейна вода, а да събираме при възможност дъждовната или може да ползваме пречистена от битовата пречиствателна станция.

  9. Забравете за септичната яма и я заменете със съвременна малка пречиствателна  станция. Така ще опазите от замърсяване подпочвените води в двора си и ще имате вода за поливане.

    Има обаче едно важно условие, което трябва да приемем или да се научим да приемаме: Нужно е да осъзнаем колко ценна е водата и да започнем я ценим.

    Водата всъщност е източникът на нашият живот, а за съжаление не е даденост в неограничени количества. Само, когато успеем да осъзнаем това, може да се научим да опазваме водата в природата, за да съхраним живота на Земята.

   

Със съдействието на:HG & Sons Ltd - официален вносител на пречиствателни станции Bio Cleaner за България

препечатано от  http://authorbg.com 

©2018 by Express ltd.    Privacy and Policy